אודות

יחידת מנהל ולוגיסטיקה היא יחידה תפעולית שהוקמה בשנת 2020.

היחידה עוסקת במגוון תחומי עיסוק ביצועיים ובמגוון פרויקטים תפעולים בתחומים שונים.

תחומי עיסוק מרכזיים: ביטוח, ניקיון, נכסים, מזנונים, נגישות, איכות הסביבה, הסעות, ארגון ושיטות, חוק חופש המידע ועוד.

יחידות נלוות : מחסן כימי, יחידת הדפוס, יחידת הדואר ויחידת הסריקה.