ביטוח

יחידת מנהל ולוגיסטיקה מנהלת את פוליסות הביטוח של הטכניון בתחומים שונים.

היחידה עוסקת במתן מענה ביטוחי להיבטים שונים בחיי הקמפוס ונותנת ייעוץ מקצועי בנושא למנהלים, חברי סגל וגורמים נוספים.

 

לשאלות ובירורים אודות נושאי ביטוח ניתן לפנות ל:

יקיר מנדל
טלפון : 077-887-1833
דוא”ל : insurance@technion.ac.il