מבנה ארגוני

מבנה אירגוני

דקלה נחמן ראש היחידה למנהל ולוגיסטיקה
קרן נחמיאס רכזת פרויקטים ומנהלה
עמית צוברה רכז שירותי ניקיון ולוגיסטיקה
מינה רום ראש מדור ארגון ושיטות
אושרית לוסקי ראש מדור נכסים
אורלי מולה מנהלת קמפוס ירוק
עו”ד יקיר מנדל ראש מדור ביטוח

יחידות נלוות:

ד”ר אביטל להב מנהלת מחסן כימי
רמי בן סימון מנהל יחידת הדואר
תמי ויגלר רכזת הסעות
מאיר בן עמרם מנהל הדפוס