מבנה ארגוני

 

דקלה נחמן ראש היחידה למנהל ולוגיסטיקה
קרן נחמיאס רכזת מנהלית וביטוח
שרון כהן מפקח קבלן ניקיון
מינה רום ראש מדור ארגון ושיטות
אושרית לוסקי ראש מדור נכסים וביטוח
רונית כהן רכזת קמפוס ירוק

יחידות נלוות:

יונה דוד מנהל מחסן כימי
רמי בן סימון מנהל יחידת הדואר
תמי ויגלר רכזת הסעות
מאיר בן עמרם מנהל הדפוס