נכסים

לטכניון נכסים שונים המושכרים לגורמי חוץ לטובת מחקר, תעשיות עתירות ידע, גופים נותני שירות לסטודנטים ועוד.

יחידת מנהל ולוגיסטיקה מנהלת את נכסי הטכניון בתוך הקמפוס ומחוצה לו ובתוך כך, איתור שוכרים פוטנציאלים, הכנת הסכמי התקשרות, מעקב אחר מצב משפטי, עריכת שמאויות וכו’.

היחידה מהווה גורם מקשר בין השוכרים לבין כלל הגורמים בטכניון.