צוות היחידה

ראש היחידה למנהל ולוגיסטיקה
דקלה נחמן
טלפון : 077-887-1956
דוא”ל : AdminLogistic@technion.ac.il

רכזת פרויקטים ומנהלה
קרן נחמיאס
טלפון : 077-887-5614
דוא”ל : Logistic.Sec@technion.ac.il

רכז שירותי ניקיון ולוגיסטיקה
צביקה רוזין
טלפון : 077-887-1432
דוא”ל : Cohensharon@technion.ac.il

ראש מדור ארגון ושיטות
מינה רום
טלפון :077-887-3646
דוא”ל :  Orgmethodsunit@technion.ac.il

רכזת ארגון ושיטות
מיטל נגרין
טלפון :077-887-3646
דוא”ל : osh1@technion.ac.il

ראש מדור נכסים
אושרית לוסקי
טלפון :077-887-1825
דוא”ל :  Assets.insurence@technion.ac.il

מנהלת מרכז הקיימות
אורלי מולה
טלפון :077-887-3147
דוא”ל :  Kayamut@technion.ac.il

ראש מדור ביטוח
עו”ד יקיר מנדל
טלפון :077-887-1883
דוא”ל :  Insurance@technion.ac.il

יחידות נלוות

מנהלת מחסן כימי
ד”ר אביטל להב
טלפון :077-887-1567
דוא”ל :  chemicalstores@technion.ac.il

אברהמי בועז
טלפון :077-887-1568
דוא”ל :  Boazav@technion.ac.il

נתן אלון
טלפון :077-887-3661
דוא”ל :  Alonn@technion.ac.il

בראל מאיר
טלפון :077-887-1566
דוא”ל :   Meirba@technion.ac.il

אבסקר אברהם
טלפון :077-887-1568
דוא”ל :  Aviaw@technion.ac.il

יעקב נאור
טלפון :077-887-1568
דוא”ל :  Yaknaor@technion.ac.il

מנהל יחידת הדואר
רמי בן סימון
טלפון :077-887-2540
דוא”ל :  Rbsimon@technion.ac.il

ענבה דודו
טלפון :077-887-2577
דוא”ל :  David67@technion.ac.il

מליק מאור
טלפון :077-887-2577
דוא”ל :  Maorm@technion.ac.il

רכזת הסעות
ויגלר תמי
טלפון :077-887-1786
דוא”ל :  Tamiw@technion.ac.il

מנהל הדפוס
מאיר בן עמרם
טלפון :077-887-4373
דוא”ל :  Meir1@technion.ac.il

דרורית שלידור
טלפון :077-887-4385/4373
דוא”ל :  Droritsh@technion.ac.il

דינה מיד
טלפון :077-887-4373
דוא”ל :  Dinamid@technion.ac.il

אולג חרפוב
טלפון :077-887-4385
דוא”ל :  Arnornir@technion.ac.il

פולינה פרוסקוריאקוב
טלפון :077-887-4844
דוא”ל :  Polinapr@technion.ac.il

יחידת הסריקה
אבי רפאלי
טלפון :077-887-4374
דוא”ל : tecodocs@bfe.technion.ac.il

יום טוב סטרומצה
טלפון :077-887-4374
דוא”ל :  yom-tov.s@technion.ac.il